Communicatie2019-01-05T20:42:50+00:00

BENT U INTERESSANT?

Een tevreden medewerker en klant is
een gezamenlijk succes!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

COMMUNICATIEPLAN

Niet uw ‘ding’? U heeft nog 1001 andere dingen te doen?

BEGINNEN BIJ EEN MARKETINGPLAN?
Nog geen huisstijl of communicatiemiddelen?

CONCREET

COMMUNICATIEPLAN

  • U heeft een idee en u wilt uw doelgroep informeren. Hoe? Waarmee? Wanneer? Het vaststellen en concretiseren van uw vraag kan beginnen.
  • Zijn de verbeterpunten helder? Het plan om de gewenste doelen te bereiken wordt ontwikkeld en met aanbevelingen voorgelegd.
  • Bij de implementatie wordt er georganiseerd en gecreëerd. De medewerkers worden ingelicht en erbij betrokken en de middelen worden ingericht en ingezet.

INTERN • PR • MARKETING

  • Interne communicatie is gericht op het bevorderen van samenhang en het begeleiden van verandering. Creëert betrokkenheid, loyaliteit en plezier in het werk.
  • PR-communicatie is gericht op alle betrokken groepen ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van de organisatie.
  • Marketingcommunicatie is gericht op de doelgroep ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van merken, producten en diensten van de organisatie.

METEN & EVALUEREN

  • De uitwisseling van informatie tussen de medewerkers onderling en tussen de organisatie en de doelgroep is volgens plan bezig.
  • De effecten van de middelen, kanalen en content worden gemonitord. De acties, belangrijk voor de KPI’s, kunnen met onder meer Google Analytics worden onderzocht.
  • Waar nodig kan het plan, na een evaluatiemoment, bijgestuurd worden zodat het gewenste doel bereikt wordt.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini Business Consultancy | Oplossingen op het gebied van Marketing Communicatie en Design