EN NU? HOE KRIJGEN U HET VOOR ELKAAR?

De aandacht die uw organisatie verdient!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

MANAGEMENT & ORGANISATIE

Fiorini Marketing Communicatie en Design

De organisatiestrategie en doelstellingen zijn helder. De marketingstrategie is vastgesteld en het communicatieplan staat klaar om uitgevoerd te worden. En nu? Wie doe wat, wanneer en waarom? Wie is verantwoordelijk voor welk project en welke partijen zijn betrokken bij welke processen?

Management en organisatie is samen werken aan samen leveren. Gezamenlijke doelstellingen en betrokkenheid zorgen voor een mooie cultuur binnen uw organisatie. De cultuur zorgt voor de uitstraling van uw organisatie, plezierig werken en loyaliteit van de medewerker en de klant.

Om dit resultaat te kunnen realiseren, is een goed samenspel tussen een aantal organisatiefactoren die afhankelijk van elkaar zijn, noodzakelijk. Door rekening te houden met deze organisatiefactoren, de plannen smart te maken, een goede communicatieflow te creëren en de plannen te bewaken, zorg ik voor een totaaloverzicht en een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de organisatie. Dit leidt tot een goede service en levering van diensten en producten.

Managen en organiseren is dus een goede balans vinden tussen de organisatiefactoren, waaronder ook alle betrokken personen. Verandert er iets binnen deze factoren, dan zal deze verandering invloed hebben op de overige factoren. Lukt het om deze factoren optimaal in te richten en op elkaar af te stemmen? Dan creëren we synergie, plezier in het werk en optimale levering.

Denk aan onderstaande organisatiefactoren:

 • Organisatiestrategie en doelstellingen
 • Stijl leiderschap en management
 • Organisatiestructuur
 • Processen en interacties
 • Systemen en technologie
 • Medewerkers en vaardigheden

Hoe kan ik aan een optimale balans werken? Door onder meer:

 • Communiceren en betrekken
 • Motiveren en loyaliteit creëren
 • Zorgen voor binding
 • Informeren over de organisatie, werkwijze, verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • Faciliteren
 • Voorzien van een goede werkplek
 • Zorgen voor de nodige tools en materialen
 • Naar elkaar luisteren en samenwerken
 • Feedback geven, ontvangen en van elkaar leren
 • Afwegen en beslissingen nemen
 • Aansturen waar nodig
 • Elkaar waarderen

Geen zorgen meer over de realisatie, daar zorgen wij wel voor:

 • Uitrollen en implementeren
 • Managen en organiseren
 • Aansturen
 • Relaties onderhouden
 • Meten, registreren en rapporteren
 • Evalueren en eventueel bijsturen

Nieuwe situaties binnen en buiten de organisatie vragen om een flexibel denkvermogen en pragmatisch handelen. Het gevonden balans is continu aan veranderingen onderhevig. De nieuwe behoeften, wensen en verwachtingen komen aan het lichten door naar elkaar te luisteren, in gesprek te blijven en goed te kijken naar de nieuwe (technologische) ontwikkelingen.

Persoonlijke aandacht is de basis voor een goed resultaat

BEGINNEN BIJ EEN MARKETINGPLAN?
Nog geen communicatieplan?

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie