EN NU? HOE KRIJGT U HET VOOR ELKAAR?

De aandacht die uw organisatie verdient!

VRAAG EEN OFFERTE AAN
ABONNEMENT

VERANDERMANAGEMENT & ORGANISATIE

Fiorini Marketing Communicatie en Design

De marketingstrategie is vastgesteld en het communicatieplan staat klaar om uitgevoerd te worden. En nu? Wie doe wat, wanneer en waarom? Wie is verantwoordelijk voor welk project en welke partijen zijn betrokken bij welke processen?

Management en organisatie is samen werken aan samen leveren. Gezamenlijke doelstellingen en betrokkenheid zorgen voor verbinding binnen uw organisatie. Plezierig samenwerken en tevredenheid zorgen voor loyaliteit van de medewerker en de klant.

Managen en organiseren betekent een goede balans vinden tussen de factoren die de organisatie vormen, waaronder ook alle betrokken personen. Verandert er iets binnen één of meerdere factoren, dan zal deze verandering invloed hebben op de overige factoren. Lukt het om de factoren steeds optimaal ingericht en op elkaar afgestemd te houden? Dan creëren we synergie, plezier in het werk en optimale levering.

Denk aan onderstaande organisatiefactoren:

 • Organisatiestrategie en doelstellingen
 • Stijl leiderschap en management
 • Organisatiestructuur
 • Processen en interacties
 • Systemen en technologie
 • Medewerkers en vaardigheden

Hoe kan ik aan een optimale balans werken? Door onder meer goede Interne communicatie die invloed heeft op alle factoren:

 • Communiceren en betrekken
 • Motiveren en loyaliteit creëren
 • Zorgen voor binding
 • Informeren over de organisatie, werkwijze, verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • Faciliteren
 • Voorzien van een goede werkplek
 • Zorgen voor de nodige tools en materialen
 • Naar elkaar luisteren en samenwerken
 • Feedback geven, ontvangen en van elkaar leren
 • Afwegen en beslissingen nemen
 • Aansturen waar nodig
 • Elkaar waarderen

Geen zorgen meer over de realisatie van het marketingplan en/of communicatieplan daar zorgen wij wel voor:

 • Uitrollen en implementeren
 • Managen en organiseren
 • Relaties onderhouden
 • Meten, registreren en rapporteren
 • Evalueren en eventueel bijsturen

Nieuwe situaties binnen en buiten de organisatie vragen om een flexibel denkvermogen en pragmatisch handelen. Het gevonden balans is continu aan veranderingen onderhevig. De nieuwe behoeften, wensen en verwachtingen komen aan het lichten door naar elkaar te luisteren, in gesprek te blijven en goed te kijken naar de nieuwe (technologische) ontwikkelingen.

Persoonlijke aandacht is de basis voor een goed resultaat

BEGIN BIJ EEN MARKETINGPLAN
Nog geen communicatieplan?

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie