WORDT UW ORGANISATIE GEVONDEN?

Tijd voor een effectief Marketingplan!

VRAAG EEN OFFERTE AAN
ABONNEMENT

OFFLINE & ONLINE MARKETING

Fiorini Marketing Communicatie en Design

Met marketing wordt onderzoek gedaan naar de situatie binnen en buiten uw organisatie. Op basis van de data-analyse, customer journey, persona’s en organisatiedoelstellingen, worden marketingdoelstellingen bepaald en een marketingplan opgesteld. Welke marketingdoelstellingen?

Denk aan:

 • Naamsbekendheid vergroten
 • Meer nieuwe klanten
 • Meer klanten behouden
 • Beter bedrijfsresultaat
 • Meer omzet per klant
 • Nieuwe markt aanboren
 • Nieuwe producten vermarkten en/of onderscheidend zijn

Iedere markt of product is anders en iedere organisatie is uniek. De organisatie en haar omgeving bestuderen en weten wat er speelt is nodig om een doeltreffende marketingstrategie vast te kunnen stellen en een effectief marketingplan te kunnen ontwikkelen. Vervolgens is er een communicatieplan nodig om de doelgroepen te benaderen en de marketingdoelstellingen te kunnen realiseren. Graag ondersteun ik u hierbij!

NOG GEEN COMMUNICATIEPLAN?
LAAT ONS OOK UW ONLINE ORGANISATIE VERZORGEN

CONCREET

Fiorini Marketing Communicatie en Design

ONDERZOEK & AANBEVELING

 • Vraag – U heeft een nieuw product, wilt nieuwe markten aanboren, de gewenste doelen zijn niet gehaald of de medewerkers werken niet samen als een team. Waar ligt dit aan? Hoe kan dit anders?

 • Probleem – Onderzoek levert antwoorden op om de kern van het probleem inzichtelijk te maken. Denk aan desk research (bestaande data), field research (vragen en kijken) en digital research (online gedrag en statistieken van de doelgroepen).

 • Aanbeveling – De resultaten uit het onderzoek en aanbevelingen worden in een voorstel verwerkt.

MARKETINGPLAN

 • Doelstellingen – In het marketingplan worden de marketingdoelstellingen beschreven en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

 • Factoren – Waar intern en extern zijn welke acties nodig om de marketingdoelstelling te kunnen realiseren? Persona’s en customer journey worden opgesteld en intern geoptimaliseerd.

 • Meten – Hierin worden worden ook de Kritische SuccesFactoren (KSF’s) in kaart gebracht en de Key Performance Indicators (KPI’s) geïnventariseerd om de voortgang van het plan te kunnen monitoren.

IMPLEMENTATIE & EVALUATIE

 • Uitrol – De uitrol gebeurt met een Communicatieplan. Hierin wordt een mix van middelen, kanalen en boodschap per doelgroep gepland.

 • Data – De rapportages worden voorzien van de verzamelde data, verkregen uit de communicatie. De voortgang wordt getoetst aan de doelstellingen, indien nodig kan het plan bijgestuurd worden.

 • Succes – Door de doelgroepen dichter bij elkaar te brengen en te werken aan hun tevredenheid, wordt er voor  efficiëntie, effectiviteit en verbeterde resultaten gezorgd.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie