WORDT UW ORGANISATIE GEVONDEN?

Maak uw organisatie en product zichtbaar.
Samen nóg verder!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

OFFLINE & ONLINE MARKETING

Fiorini Marketing Communicatie en Design

Met marketing wordt onderzoek gedaan naar de situatie binnen en buiten uw organisatie. Aan de hand van de resultaten en de organisatiedoelstellingen wordt een strategie vastgesteld om de doelstellingen te kunnen realiseren. De organisatiedoelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: naamsbekendheid vergroten, meer klanten, klanten behouden, meer omzet, een nieuwe markt aanboren, nieuwe producten vermarkten en/of onderscheidend zijn.

Iedere markt of product is anders en iedere organisatie is uniek. De organisatie en haar omgeving bestuderen en weten wat er speelt en welke verwachtingen, wensen en behoeften de stakeholders hebben, is nodig om een doeltreffende marketingstrategie vast te kunnen stellen en een plan te kunnen ontwikkelen. Een plan dat voor een effectievere afstemming zorgt tussen alle berokken doelgroepen en uw bedrijfsresultaat verbetert. Vervolgens stellen we een communicatieplan op om de doelgroepen te benaderen en de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Graag ondersteun ik u hierbij!

NOG GEEN COMMUNICATIEPLAN?
LAAT ONS OOK UW ONLINE ORGANISATIE VERZORGEN

CONCREET

Fiorini Marketing Communicatie en Design

ONDERZOEK & RESULTATEN

  • U heeft een nieuw product, wilt nieuwe markten aanboren, de gewenste doelen zijn niet gehaald of de medewerkers werken niet samen als een team. Waar ligt dit aan? Hoe kan dit anders?

  • Onderzoek levert antwoorden op om de kern van het probleem inzichtelijk te maken en met alternatieven te kunnen komen. Denk aan desk research waarbij bestaande gegevens onderzocht worden, field research waarbij (de wereld van) de doelgroepen benaderd worden en digital research waarbij bijvoorbeeld het online gedrag en statistieken van de doelgroepen bestudeerd wordt.

  • De resultaten uit het onderzoek en de waarden en doelstellingen van de organisatie worden verwerkt in een plan van aanpak. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de gewenste situatie te kunnen realiseren.

PLAN VAN AANPAK

  • In het plan van aanpak worden de marketingdoelstellingen beschreven en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

  • Het plan van aanpak kan verschillende gebieden binnen de organisatie raken. Denk aan:  leiderschap, systemen, CRM,  processen, producten, diensten en service. Om de wensen, behoeften en verwachtingen van alle doelgroepen op elkaar af te stemmen, spelen communiceren, informeren en faciliteren een sleutelrol.

  • Met een communicatieplan kunnen we de doelgroepen benaderen en de verbinden en samenwerking te bevorderen. De doelgroepen op het juiste moment de verwachte informatie aanbieden en faciliteren bij wat er van hen verwacht wordt, zorgt voor de realisatie van de marketingdoelstellingen.

IMPLEMENTATIE & EVALUATIE

  • Het plan wordt uitgerold. Om het plan te kunnen aansturen en evalueren, worden de Kritische SuccesFactoren (KSF’s) in kaart gebracht. De Key Performance Indicators (KPI’s) worden geïnventariseerd en gebruikt om de voortgang van het plan te kunnen meten. Van de metingen worden rapporten gemaakt om de voortgang en voorspelling inzichtelijk te maken.

  • Door middel van rapportages wordt de voortgang getoetst aan het plan en er worden voorspellingen gedaan. Indien nodig wordt er bijgestuurd.

  • Door de doelgroepen dichter bij elkaar te brengen en medewerker-, klant- en organisatiegerichtheid te werken, creëren we efficiëntie, effectiviteit en verbeterde resultaten.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie