RAAK IN GESPREK MET UW DOELGROEP

Een tevreden medewerker en klant is
een gezamenlijk succes!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

INTERNE & EXTERNE COMMUNICATIE

Fiorini Marketing Communicatie en Design

Communicatie is een interactief en noodzakelijk proces waarbij uw organisatie met interne en externe uitingen voor binding zorgt. Het is dan ook de succesfactor bij verandering(en). FIORINI adviseert en ondersteunt u graag om hier invulling aan te geven. Met de juiste communicatie op het juiste moment kunt u uw organisatie- en/of marketingdoelstellingen realiseren, intern en/of extern.

Communicatieplan
FIORINI werkt aan het opstellen, implementeren en monitoren van uw persoonlijke communicatieplan, om de gewenste effecten tot stand te laten komen. Een communicatieplan beschrijft de communicatiedoelstellingen met bijhorende strategie(ën). Het is een vertaling van hoe de communicatie optimaal kan verlopen tussen uw organisatie en doelgroepen, waarbij geschikte kanalen en middelen ondersteuning bieden.

Doelgroepen
De doelgroep leren kennen is van essentieel belang om een functionerend communicatieplan te ontwikkelen. Bijvoorbeeld weten welke informatie de persoon nodig heeft of verwacht, wanneer en via welk kanaal met welk middel. De doelgroepen doorlopen verschillende fasen vanaf bewustwording tot loyaliteit, de zogeheten ‘medewerker- of klantreis’. FIORINI geeft u inzicht in de contactmomenten die zich tijdens deze reis voordoen en zorgt ervoor dat uw organisatie op de juiste momenten zichtbaar is met passende informatie. Hierin biedt een communicatiekalender uitkomst.

De resultaten van de communicatieactiviteiten registreren en monitoren geeft inzicht in het verloop van het communicatieplan. Indien nodig kan na evaluatie het plan bijgestuurd worden.

Bedrijfscommunicatie
Voor interne communicatie, PR en marketingcommunicatie biedt FIORINI handvaten, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de identiteit, imago of reputatie van uw organisatie. Denk ook aan de mogelijkheden om het vertrouwen, betrokkenheid en loyaliteit binnen uw medewerkers- of  klantengroep te vergroten. Essentiële factoren voor een fijne samenwerking tussen uw medewerkers, een goed contact met uw externe doelgroepen en de groei van uw organisatie.

Gaat u een samenwerking aan, dan kiest u voor het versterken van relaties tussen uw organisatie, medewerkers en externe doelgroepen. Tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit laten uw organisatie groeien!

BEGINNEN BIJ EEN MARKETINGPLAN?
Management & Organisatie?

CONCREET

Fiorini Marketing Communicatie en Design

COMMUNICATIEPLAN

  • U wilt uw merk, diensten en/of product vermarkten. Wie zijn uw doelgroepen? Hoe informeren? Met welke middelen? Wanneer is het juiste moment voor welk verhaal?

  • Wanneer de doelstellingen, doelgroepen en contactmomenten tussen uw organisatie en uw doelgroepen helder zijn, kan er een plan opgesteld worden waarbij communicatiemethoden, -middelen en -tijdstip per doelgroep gekozen worden.

  • Bij de implementatie van het plan worden de kanalen ingericht en de middelen en verhalen  gecreëerd. Aan de hand van bijvoorbeeld een communicatiekalender wordt het plan uitgevoerd. De effecten van de middelen, kanalen en content worden geregistreerd en gemonitord. Waar nodig kan het plan, na een evaluatiemoment, bijgestuurd worden zodat het gewenste doel bereikt wordt.

Uw partner in bedrijfsoplossingen

INTERN • PR • MARKETING

  • Interne communicatie is gericht op de doelgroepen binnen de organisatie. Het bevordert de samenwerking en dynamiek binnen de groep(en). Faciliteert, creëert betrokkenheid en loyaliteit. Een geoliede machine om efficiënter, effectiever en plezierig te werken.

  • PR-communicatie is gericht op alle betrokken groepen ter bevordering van begrip, kennis, houding en gedrag ten aanzien van de organisatie.

  • Marketingcommunicatie is gericht op de externe doelgroepen ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van uw organisatie, producten en diensten. Denk aan bewustwording van het merk en product, interesse opwekken, uitnodigen tot een afspraak en zorgen voor een positieve beleving en ervaring. Een loyale klant is winst voor uw organisatie.

Fiorini Marketing Communicatie en Design

MIDDELEN & KANALEN

  • Een logo en huisstijl zijn een treffende vertaling van de identiteit van uw organisatie. Uw logo straalt en draagt uit wie u bent en is de associatie met waar uw organisatie voor staat. Het zorgt voor: onderscheiding, herkenbaarheid en professionaliteit.

  • Denk ook aan uw professionele communicatie met uw klant met gedrukte, digitale en online communicatiemiddelen. Heeft u een website nodig? Bel voor meer informatie over de verschillende oplossingen: pakketten, bijbehorende IT-oplossingen en/of abonnementen.

  • Maakt u uw brieven in Word? Facturen in Excel? Presentaties in PowerPoint? E-mailhandtekening in Outlook? Is het veel ‘knip- en plakwerk’? Creëer tijdswinst met office-templates voorzien van uw huisstijl, organisatiegegevens eventueel geautomatiseerd. Al uw communicatie professioneel en consistent.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie