RAAK IN GESPREK MET UW DOELGROEP

Een tevreden medewerker en klant is
een gezamenlijk succes!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

INTERNE & EXTERNE COMMUNICATIE

Fiorini Marketing Communicatie en Design

Communicatie is een interactief proces tussen uw organisatie, medewerkers en externe doelgroepen, en zorgt voor verbinding tussen alle  doelgroepen. Communiceren kent verschillende vormen, denk aan: vertellen, tekenen, schrijven, video, gebaren, houding, gedrag, kleding, huisstijl of inrichting van een gebouw. Er zijn ook verschillende manieren om te communiceren: informeren, dialogiseren, overtuigen, beïnvloeden, faciliteren en de gebruikte intonaties (tone of voice). Met de juiste communicatie op het juiste moment kunt u uw organisatie- en/of marketingdoelstellingen realiseren, intern en/of extern.

In een communicatieplan wordt beschreven hoe de communicatie tussen de organisatie en de betreffende doelgroepen met de gewenste effecten tot stand kan komen. Volgens de gekozen communicatiedoelstellingen en -strategie worden kanalen en middelen ingezet om de betreffende doelgroepen te benaderen.

Iedere doelgroep heeft in de verschillende fasen tijdens zijn zoektocht naar informatie, eigen informatiewensen, -behoeften en -verwachtingen. De doelgroep verzamelt informatie om zich een mening te vormen en uiteindelijk een keuze te maken. Tijdens zijn informatiezoektocht (medewerker-/klantreis) zijn er contactmomenten tussen uw doelgroep en uw organisatie mogelijk (tuchpoints), dit zijn de momenten dat uw organisatie zichtbaar moet zijn met de juiste informatie. Weten welke informatie op welk moment aanbieden, is belangrijk om op het juiste moment maximaal op te vallen met de informatie die de doelgroep zoekt. De doelgroep goed leren kennen is van essentieel belang om een doeltreffend communicatieplan te maken.

Een communicatiekalender biedt hierbij ondersteuning door onder meer: doelgroep, acties, kanalen, middelen en type boodschap overzichtelijke in kaart te brengen en in te plannen.

De effecten van de communicatieactiviteiten registreren en monitoren geeft inzicht in het verloop van het plan en de verschillende onderdelen ervan. Indien nodig kan het plan, na evaluatie, bijgestuurd worden.

Bedrijfscommunicatie bestaat uit drie gebieden: interne communicatie, PR en marketingcommunicatie, ieder gebied kent een eigen manier van communiceren. Bij alle gebieden heeft communicatie invloed op: identiteit, imago, bewustwording, reputatie, vertrouwen, betrokkenheid en  loyaliteit. Essentiële factoren voor een fijne samenwerking tussen uw betrokken medewerkers, het contact met uw externe doelgroepen en de groei van uw organisatie.

Graag werk ik aan het opstellen, implementeren en monitoren van uw communicatieplan. Hiermee werkt u aan het versterken van de relaties tussen uw organisatie, medewerkers en externe doelgroepen. Tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit laten uw organisatie groeien.

BEGINNEN BIJ EEN MARKETINGPLAN?
Management & Organisatie?

CONCREET

Fiorini Marketing Communicatie en Design

COMMUNICATIEPLAN

  • U wilt uw merk, diensten en/of product vermarkten. Wie zijn uw doelgroepen? Hoe informeren? Met welke middelen? Wanneer is het juiste moment voor welk verhaal?

  • Wanneer de doelstellingen, doelgroepen en contactmomenten tussen uw organisatie en uw doelgroepen helder zijn, kan er een plan opgesteld worden waarbij communicatiemethoden, -middelen en -tijdstip per doelgroep gekozen worden.

  • Bij de implementatie van het plan worden de kanalen ingericht en de middelen en verhalen  gecreëerd. Aan de hand van bijvoorbeeld een communicatiekalender wordt het plan uitgevoerd. De effecten van de middelen, kanalen en content worden geregistreerd en gemonitord. Waar nodig kan het plan, na een evaluatiemoment, bijgestuurd worden zodat het gewenste doel bereikt wordt.

Uw partner in bedrijfsoplossingen

INTERN • PR • MARKETING

  • Interne communicatie is gericht op de doelgroepen binnen de organisatie. Het bevordert de samenwerking en dynamiek binnen de groep(en). Faciliteert, creëert betrokkenheid en loyaliteit. Een geoliede machine om efficiënter, effectiever en plezierig te werken.

  • PR-communicatie is gericht op alle betrokken groepen ter bevordering van begrip, kennis, houding en gedrag ten aanzien van de organisatie.

  • Marketingcommunicatie is gericht op de externe doelgroepen ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van uw organisatie, producten en diensten. Denk aan bewustwording van het merk en product, interesse opwekken, uitnodigen tot een afspraak en zorgen voor een positieve beleving en ervaring. Een loyale klant is winst voor uw organisatie.

Fiorini Marketing Communicatie en Design

WEB & DESIGN

  • Een logo en huisstijl zijn een treffende vertaling van de identiteit van uw organisatie. Uw logo straalt en draagt uit wie u bent en is de associatie met waar uw organisatie voor staat. Het zorgt voor: onderscheiding, herkenbaarheid en professionaliteit.

  • Denk ook aan uw professionele communicatie met uw klant met gedrukte, digitale en online communicatiemiddelen. Heeft u een website nodig? Bel voor meer informatie over de verschillende oplossingen: pakketten, bijbehorende IT-oplossingen en/of abonnementen.

  • Maakt u uw brieven in Word? Facturen in Excel? Presentaties in PowerPoint? E-mailhandtekening in Outlook? Is het veel ‘knip- en plakwerk’? Creëer tijdswinst met office-templates voorzien van uw huisstijl, organisatiegegevens eventueel geautomatiseerd. Al uw communicatie professioneel en consistent.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini_Marketing_Communicatie_Management-en-Organisatie