RAAK IN GESPREK MET UW DOELGROEP

Een tevreden medewerker en klant is
een gezamenlijk succes!

SCHRIJF ONS
ABONNEMENT

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

Informeren, gesprek aangaan, faciliteren, betrekken, motiveren en ambassadeur worden.

BEGINNEN BIJ EEN MARKETINGPLAN?
Nog geen huisstijl of communicatiemiddelen?

CONCREET

COMMUNICATIEPLAN

  • U heeft een idee en u wilt uw doelgroep informeren. Hoe? Waarmee? Wanneer? Het vaststellen en concretiseren van uw vraag kan beginnen.
  • Zijn de verbeterpunten helder? Het plan om de gewenste doelen te bereiken wordt ontwikkeld en met aanbevelingen voorgelegd.
  • Bij de implementatie wordt er georganiseerd en gecreëerd. De medewerkers worden ingelicht en erbij betrokken en de middelen worden ingericht en ingezet.

INTERN • PR • MARKETING

  • Interne communicatie is gericht op het bevorderen van samenhang en het begeleiden van verandering. Creëert betrokkenheid, loyaliteit en plezier in het werk.
  • PR-communicatie is gericht op alle betrokken groepen ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van de organisatie.
  • Marketingcommunicatie is gericht op de doelgroep ter bevordering van kennis, houding en gedrag ten aanzien van merken, producten en diensten van de organisatie.

METEN & EVALUEREN

  • De uitwisseling van informatie tussen de medewerkers onderling en tussen de organisatie en de doelgroep is volgens plan bezig.
  • De effecten van de middelen, kanalen en content worden gemonitord. De acties, belangrijk voor de KPI’s, kunnen met onder meer Google Analytics worden onderzocht.
  • Waar nodig kan het plan, na een evaluatiemoment, bijgestuurd worden zodat het gewenste doel bereikt wordt.

FBC

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Maak gebruik van het formulier, ik zal zo spoedig mogelijk op uw inzending reageren.

Of

E-mail amanda@fiorini-bc.nl

Bel 06 55592390

Graag tot ziens!

Fiorini Business Consultancy | Oplossingen op het gebied van Marketing Communicatie en Design